Listen !! Click here->> <<-คลิ๊กฟังเพลง
ใหญ่ เก่ง เบ่ง ไม่กลัว กลัวลอก ไปขาย ...
ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในเว็บนี้ ใช้อ้างอิง ทางวิชาการไม่ได้นะครับ
twinkling ริบหรี่
ฉันรออยู่ตรงนี้ สุดปลายฝันของฉัน แม้มันอาจเวิ้งว้าง เส้นทางมือดมน แต่ฉันก็ยังมีหวัง จะมีใครสักคน
ใครๆ เค้าก็กลัว ฉันก็กลัว ไม่มีใครไม่เคยกลัว ฉันบุกผ่าป่าฝัน มาก็นาน จนฉันมีทางที่เป็นของฉัน
หากใคร ต้องการจะไปด้วยกัน ตามมา ตามมา ตามรอยทางฉันมา หิ่งห้อยตัวน้อยๆ แสงริบหรี่
ตามมา ตามมา ตามรอยทางฉันมา หิ่งห้อยของฉัน จะนำทางเธอ
ใครๆ ไม่กลัว แต่ฉันกลัว กลัวสุดหัวใจ ฉันลุยไปในความมืดมัว (หวาดกลัว)
กลัวๆ คนดียว ลุยคนเดียว ไปมันเรื่อยไป ไม่มีใครอยู่เคียงข้างฉัน
ตามมา ตามฉันมา ตามรอยทางฉันมา หิ่งห้อยตัวน้อยๆ แสงริบหรี่
ตามมา ตามฉันมา ตามรอยทางฉันมา หิ่งห้อยของฉัน จะนำทางเธอ
คิดถึงวันที่ฉันอยู่เพียงลำพังโดดเดี่ยวเดียวดาย แันกลัวจนตัวสั่น
ใครๆ ไม่กลัว แต่ฉันกลัว กลัวสุดหัวใจ ฉันเดินไปในความมืดมัว
คิดถึงวันที่ฉันอยู่เพียงลำพังโดดเดียวเดียวดาย ฉันกลัวจนตัวสั่น
กลัว ใครไม่กลัว แต่ฉันกลัว สุดหัวใจ ฉันเดินไปในความมืดมัว
มองหาทางที่เป็นของฉัน มันอยู่ที่ไหนกัน
เดิน เดินเข้าไป หาโอกาส ที่เป็น ของฉัน มันอยู่ไหน ..
มันอันตรายเกินไป เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้
มันอันตรายเกินไป ฉันห่วงความปลอดภัยของเธอ ..
ใครๆ ไม่กลัว แต่ฉันกลัว กลัวสุดหัวใจ ฉันเดินไปในความมืดมัว
คิดถึงวันที่ฉันอยู่เพียงลำพังโดดเดียวเดียวดาย ฉันกลัวจนตัวสั่น
มันอันตรายเกินไป เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้
มันอันตรายเกินไป ฉันห่วงความปลอดภัยของเธอ ..
ตามมา ตามฉันมา ตามรอยทางฉันมา หิ่งห้อยตัวน้อยๆ แสงริบหรี่ ...
จบ
จันทร์ที่26 เมษายน 2546
supoj little
http://www.tumtoon.com

dum@tumtoon.com,oadtoonthai@hotmail.com
0-2913-3205
one_music<< อีกหลายเพลง >>

www.tumtoon.com/home2 tumtoon,web hi me she vit


Custom Search