ลิ้งค์ใหม่<คลิ๊ก
สี่จอสี่เว็บwww.tumtoon.com
ตำรวจ
@ส ำนักงานตำรวจแห่งชาติ คู่มือแนะนำประชาชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม รวมลิงค์หน่วยงานในสังกัด รับแจ้งเรื่องร้องเรียน เบาะแสทางอินเทอร์เน็ต http://www.police.go.th @กองการส อบ ำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 4 ำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร. 2051595, 2052281, 2051602, 2052673 http://www.recruitment.police.go.th @กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 482 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 หมายเลขโทรศัพท์ (076) 212108, 221905 โทรสาร (076) 212108 http://www.phuketimmigration.com/ @กองกำกับการส วัสดิภาพเด็กและเยาวชน ที่ตั้ง เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 2823892-3 http://www.police.go.th/juvenile/ @กองกำกับการส ืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ที่ตั้ง 77/1 ชั้น 4 อาคาร 191 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 248 - 5066 โทรสาร. 248 - 5112, E-mail : bigcop@thaimail.com http://www.police.go.th/nakon6/policemain.htm @กองตำรวจรถไฟ ตั้งอยู่ที่ เชิงสะพานนพวงษ์ (ต่อเนื่องกับสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพง) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330. แจ้งเบาะแสคนร้าย ร้องเรียน แนะนำได้ที่ E-mail : railway@police.go.th หรือ แจ้งไปที่ ศูนย์วิทยุนพวงษ์ โทรศัพท์ / โทรสาร 222-2169 หรือ 225-0300-11 ต่อ 4360 http://www.railway.police.go.th/ @กองทะเบียนพล ำนักงานกำลังพล ำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการบริหารบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ http://personnel.police.go.th @กองบังคับการตำรวจจราจร รายงานสถานการณ์ การจราจรในแต่ล่ะวัน แจ้งข่าวสารสำคัญๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส ้นทางลัดในกรุงเทพฯ แจ้งอัตราค่าปรับในการทำผิดกฏจราจร คำแนะนำในการใช้รถใช้ถนน http://www.thaitrafficpolice.com/ @กองบังคับการตำรวจดับเพลิง ข้อมูลเกี่ยวกับกองบังคับการตำรวจดับเพลิง ภารกิจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ ถิติการเกิดเพลิงไหม้ในกรุงเทพมหานคร คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย http://www.fire.police.go.th/ @กองบังคับการตำรวจทางหลวง ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ของกองบังคับการตำรวจทางหลวงทั้ง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ http://www.police.go.th/highway @กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เผยแพร่ข่าวสารของตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ข้าราชการและบุคคลทั่วไปเข้าใจ ลักษณะการทำงานของตำรวจตระเวนชายแดน อย่างถูกต้อง http://www.bpp.police.go.th @กองบัญชาการตำรวจส อบสวนกลาง ำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์/โทรสาร 02 - 251- 0476- 9 ฉุกเฉิน เรียก 1194, E-mail :cib@police.go.th http://www.police.go.th/cib @กองปราบปราม ที่อยู่ ศูนย์ข้อมูล กองปราบปราม ชั้น 2 อาคาร 7 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 512-4521, 513-3844 http://www.csd195.com/ @กองส วัสดิการ กรมตำรวจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ำหรับข้าราชการตำรวจ http://www.police.go.th/sawadikan @ตำรวจท่องเที่ยว เว็บไซต์คู่มือการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งจัดทำโดยตำรวจท่องเที่ยว ให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งความในเรื่องเอกสารหาย รถหาย คนหาย ทรัพย์สินหาย เอกส ารที่จำเป็นในการติดต่อราชการ การติดต่อสถานีตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ http://www.tourist.police.go.th @ตำรวจนครบาล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสถานีตำรวจ การป้องกันอาชญากรรม ลิงค์เว็บไซต์กองบังคับการตำรวจนครบาลต่างๆ และสถานที่ราชการ ตั้งอยู่ที่ วังปารุสกวัน ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร Email : metropol@police.go.th http://www.metropol.police.go.th/ @ตำรวจปราบปรามยาเส พติด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร ผู้บังคับบัญชา ถิติการจับกุมยาเส พติด ภาพประเภทของยาเสพติด ตั้งอยู่ที่ อาคาร11 กรมตำรวจ ถ.พระราม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ, 10330 โทร.251-8111-8,251-8121-8 http://www.inet.co.th/org/nsb @ตำรวจเพื่อประชาชน เว็บไซท์ตำรวจเพื่อประชาชน ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นตัวเลือก ในการเผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูล แก่ประชาชน ได้มีช่องทาง ติดต่อ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำรวจ การติดต่อราชการ ฯลฯ http://kpp.inet.co.th/kpppolice/ @ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 หมายเลขโทรศัพท์ (053) 242234 โทรสาร (053) 247180 http://www.cm.police.go.th @ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านใหญ่ ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก, 26000, โทรศัพท์ (037)311-284 มท.21572 โทรสาร (037)312-442 http://www.police.go.th/nakornayok @ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน พื้นที่รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานในสังกัด ข่าวประชาส ัมพันธ์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแสแนะนำสาระน่ารู้ จากเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คู่มือประชาชน http://www.nakornpathom.police.go.th @ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056-711006, 721512 ต่อ 2 http://www.phetchabun.police.go.th @ตำรวจภูธรจังหวัดศรีส ะเกษ แนะนำบุคลากรของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ กฏหมายต่างๆ ที่ประชนควรรู้ ลิงค์เว็บไซต์ของส ถานีตำรวจต่างๆ http://www.geocities.com/srisaketpol @ตำรวจภูธรภาค 1 29/3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.537-8683 http://www.p1.police.go.th/ @ตำรวจภูธรภาค 1 ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตำรวจภูธรภาค 1 ประชาชนสามารถแจ้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะส มของตำรวจ แจ้งเบาะแสอาชญากรรม ยาเสพติด ามารถฝากข้อความของท่านได้ที่เว็บบอร์ด http://www.p1.police.go.th @ตำรวจภูธรภาค 2 2 ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 http://www.provincialpoliceregion2.go.th/ @ตำรวจภูธรภาค 5 ตั้งอยู่ที่ ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000. แจ้งเบาะแสหรือส ่งความคิดเห็นมาได้ที่ police5@chiangmai.ac.th http://www.p5.police.go.th/ @ตำรวจภูธรภาค 8 ที่ตั้ง ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัด ุราษฎร์ธานี 84100 E-mail : pongsiam@police.go.th http://www.p8.police.go.th @แผนกจราจร น.พลับพลาไชย 1 ตั้งอยู่บนชั้นที่ 3 ที่ทำการของ น.พลับพลาไชย เลขที่ 447 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10110. โทร 2211835 ต่อ 150 http://thai.to/plubpla/index.htm @โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ลิงค์เกี่ยวกับตำรวจ แหล่งข้อมูลที่น่าส นใจ http://www.pca.ac.th @ศูนย์แจ้งข่าวส ารของประชาชน โดย ำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับตำรวจ กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ ข้อมูลแจ้งคนหาย แจ้งเหตุร้าย ได้ที่ เอยู อินเทอร์เน็ต แอนด์ อินทราเน็ตเซ็นเตอร์, E-mail : itrssm@au.ac.th มหาวิทยาลัยอัสัมชัญ กรุงเทพฯ โทร : 3004543-62 ต่อ 1315, 3004886 http://www.internetpolice.ksc.net @ส ถานีตำรวจ จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 231 ถนนอัมรินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี http://www.ratchaburipolice.in.th @ส ถานีตำรวจ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนรักษณ์นรกิจ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110, โทรศัพทท์ 077-431196, 228663 http://members.thaicentral.com/koonpisan @ส ถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ข้อมูลประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา เขตพื้นที่รับผิดชอบ โครงการและกิจกรรม ประชาส ัมพันธ์ผลงาน แจ้งเบาะแสคำแนะนำการติดต่อสถานีตำรวจ การป้องกันอาชญากรรม อัคคีภัย ยาเสพติดและการป้องกัน กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ http://www24.brinkster.com/bangyeerua/ @ส ถานีตำรวจนครบาลบางรัก ข้อมูลประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา เขตพื้นที่รับผิดชอบ โครงการและกิจกรรม ถิติคดีของส ถานี คำแนะนำในการติดต่อราชการ เรื่องน่ารู้ ประกาศสืบจับ ืบกาทรัพย์หาย รายละเอียดข้อมูลโรงแรมในพื้นที่ ข่าวผลงานของ ถานีตำรวจนครบาลบางรัก และร้องเรียนแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดในพื้นที่ http://police.go.th/bangrak/default.htm @ส ถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ตั้งอยู่ที่ 2090 ถนนรามคำแหง เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ http://www.huamarkpolice.au.edu @ส ถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 337 5544-9 โทรสาร 337-5547 http://www.thai.net/udomsuk/ @ส ถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต รวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานีตำรวจทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต http://www.phuketpolice.com/ @ส ถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง ราชบุรี, โทรศัพท์ 032-315494-6, 337212 หรือ 191 ภายในเขตอำเภอเมืองราชบุรี หรือ E-Mail มาที่ Webmaster@ratchaburipolice.in.th http://www.ratchaburi.police.go.th/ @ส ถานีตำรวจภูธรตำบลฉลอง ตั้งอยู่ที่ บริเวณห้าแยกฉลอง ถนนเจ้าฟ้า ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83130 โทรศัพท์ (076) 381247,191 โทรสาร (076) 381930 http://www.chalongpolice.com/ @ส ถานีตำรวจภูธรตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 98 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230, โทร : 038-490555 โทรสาร : 039-490557 http://www.lcbpolice.in.th/ @ส ถานีตำรวจภูธรราษีไศล แนะนำประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา และตำรวจ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถานีตำรวจ http://www.geocities.com/rasrisarai @ส ถานีตำรวจภูธรอำเธอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลประวัติสถานี ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลแนวชายแดน อาคารสถานที่ รายชื่อผู้กำกับส ถานี แผนที่ตั้งสถานี ายตรงผู้กำกับ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการป้องกันปราบปราม ถานภาพกำลังพล ประมวลภาพกิจกรรม และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ http://www.policebankruad191.com @ส ถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ 130 หมู่ 17 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ http://www.thai.net/chumsangpolice/police133/index.html @ส ถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ที่ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-304022 http://www.police.go.th/donmoddeang/index.htm @ส ถานีตำรวจภูธรอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 447-5187, 447-5530. โทรสาร 447-5893. http://www.police.go.th/bangkuey/bangkuey.html @ส ถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.nakhonsi.com/muangpol @ส ถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.(044)- 513555 , 511007 , 521500 , 521600 http://www.se-ed.net/police_surin @ส ถานีตำรวจภูธรอำเภอรัตภูมิ รวมผลงาน แนะนำบุคลากร กิจกรรมร่วมกันระหว่างตำรวจ กับประชาชน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการติดต่อกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอรัตภูมิ และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว http://www.songkhla.police.go.th/rattaphum/index.htm @ส ถานีตำรวจภูธรอำเภอสุไหงปาดี ตั้งอยู่ที่อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสโทร. 073-651099 โทรสาร 073-6511157 http://www.geocities.com/sungaipadeecop @ส ถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยทับ ที่อยู่ ภ.อ.ห้วยทับทัน 220 หมู่ท่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีส ะเกษ http://www.geocities.com/thapthun/ @ส ถานีตำรวจภูธรอำเภออุทุมพรพิสัย ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ, โทร. 045-691573 , 191 E-mail : sitichai1@hotmail.com http://www.geocities.com/utumponpisai @ส ถานีตำรวจมักกะสัน แนะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานีตำรวจมักกะสัน http://police.go.th/makkasan/ @ส ถานีตำรวจเมืองสุโขทัย ตั้งอยู่เลขที่ 253 ถนนนิกรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000, หมายเลขโทรศัพท์ : 055 - 613110 , 613112 http://www.geocities.com/policestation2000/index2.html @ส ถาบันนิติเวชวิทยา ตั้งอยู่ที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัส ไปรษณีย์ 10330, โทร. (02) 251-2925-7 , (02) 253-8770-2 , (02) 252-9006 โทรส าร (02) 252-7115 http://www.police.go.th/nitiwe @ส ถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ ถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ เป็นหน่วยงานด้านการฝึกอบรมของ ำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร มีหลักสูตรหลักที่รับผิดชอบดำเนินการ 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา หลักสูตรสารวัตร หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง http://www.ipad.police.go.th @ส ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่คอยตรวจคนเข้า-ออกในประเทศไทย http://www.police.go.th/thaiimb @ส ำนักงานแผนงานและงบประมาณ ำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนะนำผู้บังคับบัญชา ภาระกิจหน้าที่ โครงสร้างการบริหารงาน และลิงค์ไปยังหน่วยงานในส ังกัด http://www.police.go.th/opb/ @ส ำนักงานแพทย์ใหญ่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประวัติ การบริหารงานในสำนักงานแพทย์ใหญ่ ลิงค์ข้อมูลไปยังโรงพยาบาบตำรวจ วิทยาลัยพยาบาล ถาบันนิติเวช และลิงค์หน่วยงานราชการที่น่าสนใจ าระน่ารู้ทางด้านส ุขภาพ การแพทย์ ศัลยกรรม เภสัชกรรม http://www.police.go.th/doctor/ @องค์การตำรวจระหว่างประเทศ เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองการก่อตั้งองค์การตำรวจ ระหว่างประเทศ http://www.police.go.th/bktta.htm

สี่จอสี่เว็บ