ลิ้งค์ใหม่<คลิ๊ก
สี่จอสี่เว็บwww.tumtoon.com
ข่าวท้องถิ่น @Chiang Mai News Online เสนอข่าวท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง เสนอข้อมูลข่าวสาร วัฒนธรรม ังคม การท่องเที่ยว บันเทิง และอื่น ๆ http://www.chiangmainews.com/ @Chiangmai & Chiangrai ข้อมูลเกี่ยวกับภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย อาทิ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ถานที่ท่องเที่ยว ถานบันเทิง ข่าวท้องถิ่น และข่าวสารต่างๆ http://www.chiangmai-chiangrai.com/ @Pattaya Mail หนังสือพิมพ์ พัทยาเมล์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษ เสนอข่าวสาร ธุรกิจ เศรษฐกิจ กีฬา งาน และข่าวท้องถิ่นเมืองพัทยา http://www.pattayamail.com @Phuket Gazette หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เสนอข่าวสารประจำวัน ข่าวธุรกิจ ท่องเที่ยว ของภาคใต้ และจังหวัดภูเก็ต http://www.phuketgazette.net @ข่าวขอนแก่น นำเสนอข่าวสารท้องถิ่น ข่าวสารความเคลื่อนไหวของชาวขอนแก่น และข่าวในประเทศ ร่วมจัดทำโดยนักศึกษาการหนังส ือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.geocities.com/newsneu/ @ข่าวชุมพร เสนอข่าวท้องถิ่นของจังหวัดชุมพร รายงานข่าวทั่วไป ข่าวสังคม และบทความหลากหลาย เป็นประจำทุกเดือน http://www.thai.net/chumpornnews @จันทบุรีนิวส ์ นำเสนอข่าวสารในท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี แนะนำสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม ข่าวภายในจังหวัด ข่าวราชการ และตำแหน่งงานว่าง http://www.channews.com/ @เชียงใหม่นิวส ์ เสนอข่าวท้องถิ่น การเมือง ังคม การศึกษา ตรี กีฬา บันเทิง ข่าวธุรกิจทั่วไป รถยนต์ มัครงาน คอลัมน์ประจำฉบับ และสามารถอ่านข่าวย้อนหลังได้ http://www.chiangmainews.co.th @บ้านโป่ง เสนอข่าวสาร ข่าวท้องถิ่น ของชาวบ้านโป่ง ข่าวสาร เหตุการณ์ และข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี http://thaipolice.hypermart.net @บ้านโป่งเพื่อชาวบ้านโป่ง เสนอข่าวท้องถิ่นสำหรับชาวบ้านโป่ง รวมข่าวสาร ข้อมูลท้องถิ่น หน่วยงาน และรวมลิงค์เว็บไซต์ของคนบ้านโป่ง http://come.to/banpong @พัทยานิวส ์ เสนอข่าวสาร าระ ข่าวประจำวันของเมืองพัทยา ข่าวพัฒนาเมือง ข่าวธุรกิจของเมืองพัทยา ข่าวสังคมทั้งชาวไทย และต่างประเทศ http://www.pattayanews.com @ภูเก็ตชายด์ รวมเรื่องราวข่าวสารภายในจังหวัดภูเก็ต ข่าวท้องถิ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต ถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก ภาษาวัฒนธรรม แผนที่จังหวัดภูเก็ต และรวมลิงค์ของหวัดภูเก็ต http://www.phuketshine.com @ส าส์นใต้วิเคราะห์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของคนไต้ เสนอข่าวท้องถิ่นของภาคใต้ ข่าวเด่นประจำวัน รายงานพิเศษ ัมภาษณ์คนสำคัญของภาคใต้ ข่าวการท่องเที่ยว และกระดานแสดงความคิดเห็นชุมชนคนถิ่นใต้ http://www.kosin.com/santainews @ส ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ข่าวสารท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ ประวัติของจังหวัดสุรินทร์ คำขวัญประจำจังหวัด ถานที่ท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายในจังหวัดสุรินทร์ http://prsurin.20m.com/ @ส ำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี หน่วยงานราชการที่ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ในพื้นที่ 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง เสนอข่าวสารท้องถิ่น ข่าวบริการ ประกวดราคา และเกาะติดข่าวสารปัจจุบัน http://www.prd2.ubon.a-net.net.th/ @เส ียงสวรรค์ ออนไลน์ จันทบุรี หนังสือพิมพ์เสียงสวรรค์ ออนไลน์ จังหวัดจันทบุรี เสนอข่าว เศรษฐกิจ การเมือง ังคม การศึกษา ข่าวท้องถิ่น บันเทิง และข่าวร้องทุกข์ชาวบ้าน http://www.seangsawan.com/ @เส ียงเสรีภาพ - เชียงราย หนังสือพิมพ์เสียงเสรีภาพ ฉบับออนไลน์ หนังสือพิมพ์เพื่อสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน เสนอข่าวสารท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย http://www.inews-cr.com @หนังส ือพิมพ์ โฟกัสงขลา (รายสัปดาห์) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ ของ จังหวัดสงขลา (รายสัปดาห์) รายงานข่าวสาร าระ ของภาคใต้ และจังหวัดสงขลา http://www.songkhlatoday.com @หาดใหญ่ ทูเดย์ เสนอข่าวสาร และความบันเทิงในนครหาดใหญ่ ข้อมูลของจังหวัดฯ ร้านอาหาร รายชื่อร้านค้า ธุรกิจ หน่วยงานต่าง ๆ ในหาดใหญ่ พร้อมข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหาดใหญ่ http://www.hatyai-today.com @อุดรนิวส ์ เสนอข่าวสารท้องถิ่นภายในจังหวัดอุดร ำหรับชาวอุดร ข่าวสารที่น่าสนใจประจำวัน คอลัมน์ประจำ และข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของชาวจังหวัดอุดร http://www.udonnews.com/

สี่จอสี่เว็บ