ลิ้งค์ใหม่<คลิ๊ก
สี่จอสี่เว็บwww.tumtoon.com
คอมพิวเตอร์มือถือ

Mr. Palm Palm User PalmGear PalmThaiStreet Thai PDA ThaiTelecom

@ไทย ปาล์มเมอร์ ดอทคอม รายงานข่าวสาร มีบทวิเคราะห์ วิจารณ์ซอฟแวร์ แนะนำอุปกรณ์ออกใหม่ๆ ของ PDA ให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์ม อนเทคนิคการใช้งานปาล์ม รวมลิงค์เว็บไซต์ PDA http://www.thaipalmer.com @WAP M-WEB บริการอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ WAP ความหมาย ที่มา ประโยชน์ในการใช้งาน ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ WAP ามารถลงทะเบียนสมัครเพื่อส ร้าง WAP ่วนตัวผ่านเว็บไซต์นี้ได้ ตลอดจนถามตอบปัญหาเกี่ยวกับ WAP http://technology.mweb.co.th/mobile/ @Compaq iPaq Pocket PC รวมข้อมูลและโปรแกรมเกี่ยวกับ Compaq iPaq H3630/3650 http://www.geocities.com/ipaqthai @Freemaps แผนที่ กรุงเทพ และจังหวัดสำคัญต่างๆ ำหรับ Palm PDA แผนที่ของประเทศมาเลเซีย และ ิงค์โปรเพื่อให้นักเดินทางชาว Palm http://www.go.to/freemaps @KK Technologies แนะนำ และจำหน่ายซอฟต์แวร์ไทยที่ใช้งานบนเครื่องปาล์ม รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับปาล์ม รวมโปรแกรมบนเครื่องปาล์มให้ดาวน์โหลด http://www.kktechnologies.com/ @Learn CDMA ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีCDMA ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ http://www.geocities.com/learncdma @PDAThai.com ให้ข้อมูล ข่าวสาร บทความ ข้อแนะนำ ในการเลือกซื้อ PocketPC หรือ Palm OS เปรียบเทียบคุณส มบัติและราคาของสินค้า http://www.pdathai.com @Palm @ App Corner แนะนำการใช้โปรแกรม Thai Dictionary 1.0.4 มีสอนขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน GNU-Win32 และ PRC-TOOLS ำหรับเครื่อง Palm http://www.appcorner.com/palm/ @Palm Corner รวมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ของ ปาล์มให้ดาวน์โหลด และมีเว็บบอร์ดสำหรับตอบปัญหาการใช้เครื่องปาล์ม http://palmcorner.hypermart.net/ @Palm User อนวิธีอ่านและสร้างE-book ให้ดาวน์โหลดข่าวสาร บทความ รูปภาพสำหรับเครื่องปาล์ม http://www.palmuser.u4l.com/ @PalmThaiStreet ให้ความรู้ แนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ปาล์ม บอกราคาปาล์มรุ่นต่าง ๆ มีหนังสืออิเลคทรอนิกส ์ให้ดาวน์โหลด http://www.palmthaistreet.com @PocketPCThai เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร และชุมชนของผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา Pocket PC ครบวงจรสำหรับคนไทย มีข่าวสารใหม่ ๆ มีข้อแนะนำในการเลือกซื้อ ข้อแนะนำในการใช้งาน ข่าว มีซอฟแวร์ และหนังสืออิเลคโทรนิคส์ให้ดาวน์โหลด มีตลาดซื้อขาย และอื่นๆ อีกมากมาย http://www.pocketpcthai.com/ @Thai Palm Solution รวมโปรแกรม และตัวอักษรให้ดาวน์โหลดสำหรับเครื่องปาล์ม รายงานข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานปาล์ม http://www.pdathaipalm.co.th/ @Thai Pocket Pc ให้ความรู้ แนะนำวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์มือถือ ทดสอบอุปกรณ์ออกใหม่ ซื้อ-ขายเครื่องมือส อง รวมลิงค์น่าสนใจ http://thaipocketpc.com/ @Thaipda Software โปรแกรม Dive Logbook ำหรับนักดำน้ำ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม คุณส มบัติของโปรแกรม ถามตอบปัญหาการใช้งาน และมีโปรแกรม Dive LogBook ให้ดาวน์โหลด http://pda.thaipda.net @eitcenter.com แจ้งข่าวสารต่าง ๆของ Pocket PC บอกประวัติความเป็นมา อนการใช้งาน และวิธีการติดโปรแกรมต่าง ๆ ใน Pocket PC http://www.eitcenter.com/pocketpc @palm techies รายงานข่าวสาร และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปาล์ม http://www.palmtechies.com/ @palm4thai ให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์ม แนะนำการใช้งาน เปรียบเทียบราคา รายงานข่าวสาร และบทความที่เกี่ยวข้อง แนะนำผลิตภัณฑ์ออกใหม่ http://www.palm4thai.com @เกรียงศักดิ์ จิระวงศ์อร่าม โปรแกรมเส้นทางเดินรถประจำทางในกรุงเทพฯ และแผนที่ เส้นทาง และค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้ดาวน์โหลดมาใช้สำหรับเครื่องปาล์ม http://www.thai.net/kknet/palm.html @ไทย ฮอตฮิต ให้ข้อมูลข่าวสารของคอมพิวเตอร์มือถือ รวมไปถึงเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ http://www.thaihothit.com @ไทยพีดีเอคลีนิก ให้บริการซ่อม และอัพเกรดเครื่อง PDA มีรายละเอียด ของการบริการ รวมเว็บไซต์ความรู้ฮาร์ดแวร์ของPalm, Handspring และPocket PC http://www.thaipdaclinic.com @ปาล์มไทย นำเสนอประวัติและข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มือถือ ความรู้เบื้องต้นเรื่องปาล์ม โปรแกรมประยุกต์ใช้งานบนปาล์ม กลเม็ด เคล็ดลับการใช้งาน แหล่งชุมชน กระดานข่าว กระดานซื้อ-ขาย อนการดาวน์โหลดและลบโปรแกรมอย่างถูกวิธี ย่านนักพัฒนาและคำตอบส ำหรับปัญหาที่ถูกถามบ่อย http://www.palmthai.com @โปรแกรม APC ำหรับคำนวณเบี้ยประกันชีวิต ใช้งานบนเครื่อง Palm http://thaipdasoft.com @พระคริส ตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ให้ดาวน์โหลดพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธสัญญาใหม่ไปอ่านบนเครื่องปาล์ม http://www.geocities.com/palmbible/ @พระส ูตรจากพระไตรปิฎกสำหรับ Windows CE ดาวน์โหลดพระไตรปิฏก ฉบับภาษาไทย http://www.geocities.com/yourfriend_11111/ @พ็อคเก็ต พีซี มีทติ้งส์ รายงานข่าวสาร กิจกรรมและการจัดงานพ็อคเก็ต พีซี มีทติ้งส์ ของกลุ่มผู้ใช้ Pocket PC http://www.pocketpcmeetings.com @มิส เตอร์ปาล์ม ดอทคอม ข่าวและข้อมูล เครื่องปาล์ม PDA ำหรับผู้ใช้ และผู้ที่สนใจ คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก http://www.mrpalm.com @โมบาย-อิดิชั่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน AvantGo และ PQA มีบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยี รายงานข่าวส ารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ http://www.mobile-edition.com

สี่จอสี่เว็บ