dum action

ปุ่มในโปรแกรม flash จะเปลี่ยนไปได้ 3 ตอนครับ คือ..
แสดงภาพปกติ/เม้าส์วางทับ/กด .. ลองกดเมาส์ ค้างไว้ที่ ตัวของดำที่พูดตอนจบ ดูครับ

concept : what is wap wap?.
Create : Supoj little

oadtoonthai@hotmail.com
Custom Search