NEXT>

Mnews " ดีที่บอกว่าเมา ไม่งั้น ผมว่าคุณ บ้าไปแล้ว .."
Mnews " แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าแรงคนงานละ "
Wnews " โธ่คุณสมชาย ไม่น่าเป็นคน ขี้เมาเลย ไม่น่ารัก ไม่น่าสงสาร ด้วย "