> next::คลิ๊กดูต่อ

ที่เห็นข้างหลังนั้นเป็นเพียง ประตูทางเข้าเท่านั้น
/บอดี้การ์ด : เดินทางมาถึง ทางเข้าตะวันออกแล้วครับ