> next::คลิ๊กดูต่อ

...
/เจ้าพ่อ : ถ้าเขาหลอกลูก ละก็ พ่อจะไม่เก็บไว้ ให้ไปทำร้ายจิตใจใครได้อีก
/ปอ : ค่ะพ่อ ปอไว้ใจคนนี้มากเลยค่ะ