พระอาทิตย์ตก นา
หน้าบ้าน
ก็แล้วแต่กล้อง และมุมมองของ บีมเครเดิล สำหรับเวลา และแสงแดด นั้น ก็ตามแต่โอกาส อามรมณ์ของ ผม
ว่าจะไปถ่ายมันตอนไหน เอาแน่เอานอนไม่ได้ วางแผนได้ แต่ไม่สามารถทำตามกำหนดได้ นะ
รีบเอาภาพลงก่อนที่ พระอาทิตย์จะตกดิน ตามเก็บภาพ แสงในยาม ที่ ชีวิตของผม มันไปได้ นั่นแหละครับ


...นั่งขี้อยู่ข้างทางยังไม่วางกล้องเล๊ย ...