Listen !! Click here->> <<-คลิ๊กฟังเพลง
BAD 2 เลว...ที่รัก
ฉันมันเลว ที่ฉันต้องการเธอไว้คนเดียว ฉันมันเลวที่ฉันต้องการแค่คำ คำนึง
ฉันมันเลว ที่ฉันบอกรัก กับเธอ รักเธอ ทุกลมหายใจ
มันก็เหมาะ.. สมแล้ว แว๊ว ..ที่เธอทนไม่ไหว เธอจึงได้ให้คำนั้นกับฉันมา คำที่ฉัน เคยบอกกับเธอเอาไว้
ฉันมันไอ้หมา เธอเป็นนางฟ้า ... ฉันมันเลวว ว .. แต่คราวนี้เธอ ออกปากมาเอง
ฉันมันเลว ที่ฉันต้องการเธอไว้คนเดียว ฉันมันเลวที่ฉันต้องการแค่คำ คำนึง
ไม่เห็น วี่แวว ว่าเธอจะตอบฉัน ฉันจึงต้องขอเป็นคำสุดท้าย
ฉันต้องการจะเก็บมันไว้คนเดียว ที่จะเป็นคำของฉัน ... (บอกมาสักคำ)
มันก็เหมาะ.. สมแล้ว ที่เธอทนไม่ไหว เธอจึงได้ให้คำนั้นกับฉันมา คำที่ฉันเคยบอกเอาไว้
มันก็เหมาะ.. สมแล้ว ที่เธอทนไม่ไหว เธอจึงได้ให้คำนั้นกับฉันมา คำที่ฉันเคยบอกเอาไว้
ฉันมันไอ้หมา เธอเป็น นางฟ้า .. ฉันมันเลว ... แต่คราวนี้เธอ ออกปากมาเอง ... เลว
( ไม่มีสิทธิจะรักเธอ ไม่มีสิทธิ จะคิดเลย )

จบ
28/1/2004
Supoj little
http://www.tumtoon.com
Buy The Think

one_music<< อีกหลายเพลง >>

contact me
0-2913-3205
dum@tumtoon.com
oadtoonthai@hotmail.com

www.tumtoon.com
tumtoon,web hi me she vit


Custom Search